RODO

Klauzula informacyjna dla umów z kontrahentami (osobami z bazy CEIDG)
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ASCO Equipment Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach 43-100, ul. Dojazdowa 1A-1B.
 2. Kontakt z pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych: iod@asco-eq.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit, b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia i dostawcy usług informatycznych.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat /lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego) .
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.
Klauzula informacyjna na karcie serwisowej produktu / usługi
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ASCO Equipment Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach 43-100, ul. Dojazdowa 1A-1B.
 2. Kontakt z pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych: iod@asco-eq.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi gwarancyjnej/reklamacyjnej – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące w procesie reklamacji/gwarancji/naprawy, a także w procesie realizacji zadania.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat / okres gwarancji/ okres trwania kontraktu serwisowego.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do zrealizowania usługi serwisowej.
Klauzula informacyjna dla bazy marketingowej (dane osób pozyskane z innych źródeł)
Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ASCO Equipment Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach 43-100, ul. Dojazdowa 1A-1B.
 2. Kontakt z pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych: iod@asco-eq.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług własnych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora, jakim jest marketing bezpośredni.
 4. Kategoria danych osobowych: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, stanowisko).
 5. Pana/Pani dane osobowe pozyskano z: zakupionej bazy danych OFERENT, od naszych dostawców lub z powszechnie dostępnych źródeł, w tym z Internetu.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą dostawcy usług informatycznych.
 7. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowanych przez administratora aż do momentu wniesienia sprzeciwu.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie wysyłka reklamy kontekstowej.
Klauzula informacyjna + klauzula zgody dla bazy marketingowej (dane pozyskiwane od osób, których dane dotyczą)
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ASCO Equipment Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach 43-100, ul. Dojazdowa 1A-1B.
 2. Kontakt z pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych: iod@asco-eq.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty dostawcy usług informatycznych.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w subskrypcji newslettera/ uczestnictwa w konkursach/ otrzymywania ofert marketingowych/ udziału w ankietach.
Klauzula informacyjna w newsletterze
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ASCO Equipment Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach 43-100, ul. Dojazdowa 1A-1B.
 2. Kontakt z pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych: iod@asco-eq.pl.
 3. Pani/Pana danych osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 lit. a. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji, odwołanie udzielonej zgody jest możliwe w każdym momencie.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ASCO Equipment Sp. z o.o. moich danych osobowych w celach marketingowych. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.
Klauzula zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (newsletter)
Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2020 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez ASCO Equipment Sp. z o.o. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.
Klauzula informacyjna dla formularza kontaktowego na stronie www / rozmowy telefoniczne!
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ASCO Equipment Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach 43-100, ul. Dojazdowa 1A-1B.
 2. Kontakt z pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych: iod@asco-eq.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty będące zaangażowane w obsługę Państwa sprawy.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.
Klauzula informacyjna dla odbiorców korespondencji mailowej
Dane naszyk Klientów i Kontrahentów i innych odbiorców korespodencji e-mailowej zawsze były u nas bezpieczne, a w związku z RODO informujemy że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ASCO Equipment Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach 43-100, ul. Dojazdowa 1A-1B.
 2. Kontakt z pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych: iod@asco-eq.pl
 3. Podany adres e-mail zostanie wykorzystany wyłącznie na potrzeby działań związanych z naszą współpracą, w związku z realizacją umowy lub w ramach działań przed jej zawarciem.
 4. Dane osobowe zawarte w korespondencji elektronicznej są przetwarzane w celu podejmowania kontaktu e-mailowego z adresatami, dokumentowania ustaleń dokonywanych z klientami, kontrahentami, innymi osobami, przyjmowania pism, zgłoszeń i wniosków w formie elektronicznej, ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 5. Dane będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do realizacji celu.
 6. Odbiorcą danych może być zewnętrzny dostawa serwera pocztowego, z którym Administrator zawarł stosowną umowę powierzeni.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do wglądu do swoich danych, aktualizacji swoich danych, żądania ograniczenia przetwarzania oraz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.
Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny

Warto wiedzieć, że:

 1. ASCO Equipment Sp. z o.o. jest administratorem danych osób objętych monitoringiem wizyjnym;
 2. nasza siedziba mieści się w Tychach (43-100) przy ul. Dojazdowej 1A-1B;
 3. w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się z nami skontaktować drogą mailową na adres: asco@asco-eq.pl lub osobiście w siedzibie Spółki;
 4. celem prowadzenia monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona mienia;
 5. podstawą przetwarzania danych w postaci wizerunku jest prawnie uzasadniony interes administratora (Art. 6 ust. 1 lit. f  RODO);
 6. dostęp do Twoich danych będą mieć pracownicy firmy ochroniarskiej, z którą zawarliśmy stosowaną umowę powierzenia przetwarzania danych;
 7. maksymalny okres dostępu do nagrań to 20 dni, a w przypadku postępowania, podczas którego nagranie stanowi dowód – nagranie przechowujemy do czasu prawomocnego zakończenia postępowania;
 8. dbamy o ochronę Twoich danych osobowych, a Ty masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych;
 9. masz też prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ograniczenia ich przetwarzania.