Polityka prywatności

Postanowienia ogólne
 1. Zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną w Polityce Prywatności określamy zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników serwisu internetowego asco-eq.pl zwanego dalej Serwisem.
 2. Wszelkie pytania oraz wnioski dotyczące polityki prywatności należy składać na adres pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych: iod@asco-eq.pl.
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi przepisami prawa
 4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach poprzez:
  • dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
Zasady podawania danych w Serwisie
 1. Formularz kontaktowy, z którego Użytkownik chce skorzystać, wymaga podania podstawowych danych osobowych w postaci imienia, nazwiska oraz adresu mailowego – są to dane, które pozwolą nam odpowiedzieć na pytanie zadane za pomocą formularza kontaktowego.
 2. Użytkownik może też podać w treści wiadomości swój numer telefonu, co umożliwi kontakt telefoniczny.
 3. Wybierając drogę kontaktu za pomocą formularza kontaktowego Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu odpowiedzi na Twoje pytanie. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.
 4. Użytkownik serwisu ma możliwość zapisania się do newslettera podając swój adres e-mail.
 5. Zgoda na otrzymywanie newslettera (informacji handlowych dotyczących oferowanych produktów i usług) może być cofnięta w dowolnym momencie.
Zasady bezpieczeństwa
 1. Użytkownik serwisu internetowego powinien dbać o bezpieczeństwo swoich urządzeń, które mają dostęp do Internetu. Urządzenie powinno posiadać program antywirusowy z aktualną bazą definicji wirusów, aktualną i bezpieczną wersję przeglądarki internetowej oraz włączoną zaporę sieciową “firewall”.
 2. Zaleca się włączenie w przeglądarce internetowej filtrów antyphishingowych (narzędzi), które sprawdzają, czy wyświetlona strona internetowa jest autentyczna i nie służy wyłudzaniu informacji, np. poprzez podszywanie się pod instytucję lub dany podmiot gospodarczy.
 3. Zaleca się ostrożność podczas otwierania załączników lub klikania odnośników w wiadomościach e-mail, których Użytkownik się nie spodziewał np. od nieznanych nadawców. W przypadku wątpliwości warto skontaktować się z nadawcą np. telefonicznie.
 4. Pliki powinny być pobierane tylko z zaufanych miejsc. Wysoce ryzykowne jest instalowanie oprogramowania z niezweryfikowanych źródeł.
 5. Użytkownik serwisu korzystający z domowej sieci Wi-Fi powinien ustawić bezpieczne i trudne do złamania hasło dostępu do sieci. Rekomenduje się także korzystanie najwyższych możliwych standardów szyfrowania sieci bezprzewodowych Wi-Fi, które są możliwe do uruchomienia na posiadanym sprzęcie np. WPA2.
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest firma ASCO Equipment Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach 43-100, przy ul. Dojazdowej 1A-1B, wpisana do KRS pod numerem: 0000315491, posiadająca numer NIP: 9542652264 oraz numer REGON: 24107590.
 2. Kontakt
  W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z Administratorem mailowo na adres: iod@asco-eq.pl
 3. Dane osobowe
  Administrator pozyskuje dane w oparciu o informacje wprowadzone dobrowolnie w formularzach przy jednoczesnym wyrażeniu zgody przez Użytkownika serwisu. Serwis nie zbiera automatycznie żadnych informacji stanowiących dane osobowe.
 4. Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 5. Administrator zobowiązuje się do stosowania środków organizacyjnych oraz technicznych służących do odpowiedniego zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.
 6. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych
  Wprowadzone dane osobowe będą przetwarzane w celu
  • Udzielenia odpowiedzi na zapytania przesłane za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie lub kierowane telefonicznie – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. usprawiedliwionego interesu administratora;
  • Podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy oraz innych czynności podjętych przed jej zawarciem m.in. przygotowanie oferty – na podstawie Art. 6 ust 1 lit. b;
  • Realizacji usług gwarancyjnych lub reklamacyjnych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  • Przekazywania treści marketingowych tj. prezentacja warunków handlowych oferowanych produktów i usług – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. dobrowolna zgoda
  • Zbierania danych w celach statystycznych oraz analitycznych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. usprawiedliwionego interesu administratora
 7. Czas przetwarzania danych
  Dane osobowe przekazane przez Użytkownika będą przetwarzane przez okres niezbędny do r ealizacji celu, w którym zostały zebrane oraz będzie ku temu podstawa prawna:
  • Istnienie obowiązków prawnych, księgowych oraz podatkowych
  • Przedawnienie dochodzenia ewentualnych roszczeń
  • Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych
  • Przyjęcie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, których podstawą był uzasadniony interes administratora lub dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.
 8. Odbiorcy danych
  Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uczestniczące w obsłudze Serwisu, w tym m.in.: firmy hostingowe, dostawcy oprogramowania, dostawcy usług internetowych, oraz inne podmioty, dla których podane dane są niezbędne w celach związanych z właściwą obsługą klienta i np.dystrybutor i producent.
 9. Prawa użytkowników
  Użytkownik Serwisu, który podał dane Administratorowi za pośrednictwem Serwisu ma prawo do:
  • Wglądu oraz modyfikacji swoich danych
  • Żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych
  • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych
  • Złożenia skargi do organu nadzorczego (UODO)
  • Wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania przekazanych nam danych przed ich cofnięciem.
 10. Prawa użytkowników
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu, w tym otrzymania oferty.
Zasady bezpieczeństwa
Administrator danych zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności. Wszelkie zmiany zostaną udostępnione w Serwisie.