Polityka prywatności

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ASCO Equipment Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 40-397, ul. Lwowska 38.
  2. w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w związku z realizacją umowy skontaktować się można z pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych drogą mailową: iod@asco-eq.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych oraz podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia, w tym dystrybutor i producent w celach związanych z właściwą obsługą klienta i realizacją serwisu.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat zgodnie z przepisami podatkowymi.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku przetwarzania danych niezgodnego z przepisami o ochronie danych osobowych.
  8. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a bez ich podania nie będzie możliwa realizacja umowy.