Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W OPARCIU O RODO

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, że z dniem 25 maja 2018r zaczęły obowiązywać nowe przepisy w sprawie ochrony danych osobowych, znane powszechnie jako RODO. Głównym celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.

W związku z powyższym, wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma ASCO Equipment Sp. z o.o.
 2. kontakt z osobą pełniącą funkcję Inspektora Ochrony Danych można uzyskać za pośrednictwem maila - iod@asco-eq.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą
  • w celu nawiązania kontaktu oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora,
  • w celu realizacji umowy oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty zaangażowane w obsługę Państwa sprawy.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą tak długo jak będzie to konieczne do wykonywania wszystkich obowiązków wynikających z umowy, a także tych określonych przepisami prawa lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego). Następnie Państwa dane będą przechowywane w celach archiwalnych.
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu i realizacji umowy. 

Z poważaniem,

Zarząd firmy ASCO Equipment Sp. z o.o.