Serwis


Firma ASCO Equipmnent Sp. z o.o. posiada autoryzacje na naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne produktów:
Prosimy o kierowanie Państwa zapytań do:
 

Rafał Piguła
Dyrektor ds. technicznych
GSM: 783 50 90 40
e-mail: rafal.pigula@asco-eq.pl


Anna Hyla
Kierownik Serwisu
GSM: 785 05 44 33
e-mail: anna.hyla@asco-eq.pl
Marek Hoffmann                                                                                Marcin Pawełczyk
Specjalista ds. rozliczeń gwarancyjnych AMMANN                                            Specjalista ds. rozliczeń gwarancyjnych BOBCAT
GSM: 725 55 40 55                                                          GSM: 885 50 90 40
e-mail: marek.hoffmann@asco-eq.pl                                                     e-mail: marcin.pawelczyk@asco-eq.pl


Godziny otwarcia serwisu: 7.00 – 15.00

Kontakt e-mail w sprawie SERWISU: rafal.pigula@asco-eq.pl; anna.hyla@asco-eq.pl; serwis@asco-eq.pl

Kontakt e-mail w sprawie GWARANCJI: gwarancje@asco-eq.pl


Prosimy o umieszczenie następujących informacji w zgłoszeniu serwisowym:

1. Dane firmy (nazwa, adres, numer telefonu, numer fax).
2. Telefon kontaktowy i/lub adres e-mail osoby składającej zgłoszenie serwisowe.
3. Markę, model oraz numer seryjny urządzenia.
4. Dokładne miejsce postoju maszyny.
5. Rodzaj zgłaszanej obsługi :

Przegląd gwarancyjny (należy podać ilość motogodzin przepracowanych przez maszynę)
Naprawa gwarancyjna lub pogwarancyjna ( należy podać ilość motogodzin przepracowanych przez maszynę oraz możliwie dokładny opis zauważonej usterki)
Każdorazowo po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem w celu uzgodnienia terminu wykonania usługi.

Czas naprawy kalkulujemy na podstawie protokołu pracy mechanika podpisanego przez klienta.
Podanie możliwie jak najbardziej szczegółowych danych, pomaga w szybszej realizacji zlecenia.
Nasi mechanicy są na bieżąco szkoleni co poświadczone jest certyfikatami producentów, których mamy zaszczyt reprezentować na terenie Polski.